Boc răng sứ có biến chứng không ?

Boc răng sứ có biến chứng không ?