Bọc răng sứ nguyên hàm có được không?

Bọc răng sứ nguyên hàm có được không?