Mài răng bọc sứ giá khoản bao nhiêu?

Mài răng bọc sứ giá khoản bao nhiêu?