Bọc răng sứ kim loại có mấy loại?

Bọc răng sứ kim loại có mấy loại?